Koszty uzyskania przychodów 2002

Koszty uzyskania przychodów 2002

Koszty jeden zakład
Miesięcznie
96 zł 26 gr
Rocznie
1155 zł 12 gr
Koszty kilka zakładów
Nie może przekroczyć rocznie
1732 zł 72 gr
Dojeżdżający jeden zakład Miesięcznie 120 zł 33 gr
Rocznie 1443 zł 90 gr
Dojeżdżający kilka zakładów
Nie może przekroczyć rocznie
2165 zł 90 gr
Kwota zmniejszająca podatek
Miesięcznie
43 zł 18 gr
Rocznie
518 zł 16 gr