(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Komunikat prasowy z posiedzenia RPP w dniach 5-6 października 2015 r.

Marek Belka Rada Polityki PieniężnejW dniach 5-6 października odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

 • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
 • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
 • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
 • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej;

Za: NBP

Ten post ma jeden komentarz

 1. podatek cit co to jest osoba prawna podatek cit w Polsce podatek cit 2015 podatek pit podatek dochodowy podatek vat podatek dochodowy od osób prawnych podatek liniowy osoba prawna podatek cit co to jest

  Według zasad ogólnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. W przypadku gdy podatnik poniósł stratę w roku podatkowym, o wysokość tej straty może obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty (art. 7 ustawy).

  W przypadku przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidend) oraz przychodów podmiotów zagranicznych z tytułu tzw. należności licencyjnych (np. z odsetek) – przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 10 oraz 21 ustawy).

  Przy powiązaniach kapitałowych i innych związkach szczególnych, istnieje możliwość opodatkowania dochodów w drodze oszacowania (art. 11 ustawy).

  Ustawa zawiera katalog zwolnień przedmiotowych (art. 17 ustawy), w tym dla podatników takich jak zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje, realizujące ustawowo określone, społecznie użyteczne cele. W przypadku tych podatników zwolnienie dotyczy dochodów, które są przeznaczone na realizację wskazanych w ustawie celów społecznie użytecznych. Cele te muszą pokrywać się ze statutowymi celami działania tych podmiotów.

Dodaj komentarz

Close Menu
Zamknij panel