(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Komunikat dla płatników składek

dotyczący zwolnienia z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące.

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609), zwiększa się grupa osób zwolnionych z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące.

Dotychczas z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych za kolejne miesiące, w sytuacji braku zmian w stosunku do danych wykazanych w ostatnio złożonym komplecie dokumentów, zwolnione były osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacające składki wyłącznie za siebie i/lub osoby współpracujące. Począwszy od dokumentów rozliczeniowych składanych za czerwiec 2010 r., do grupy zwolnionych z w/w obowiązku zostały włączone następujące osoby:

 1. duchowni opłacający składki wyłącznie za siebie(kod tytułu 1010 i 1020), jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek:
  1. na ubezpieczenia społeczne:
   • kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
   • kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a podstawą wymiaru z równoległego ubezpieczenia z tytułu pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby,
  2. na ubezpieczenie zdrowotne:
   • kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
   • kwotę niższą od minimalnego wynagrodzenia za pracę, stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a podstawą wymiaru z równoległego ubezpieczenia z tytułu pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby lub
   • kwotę równą wysokości obowiązującego świadczenia pielęgnacyjnego.
 2. osoby, którym przysługuje prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z art. 7 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacające składki wyłącznie za siebie, jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej zadeklarowali do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę nie niższą niż kwota minimalnego wynagrodzenia, co oznacza, że prawo to przysługuje:
  • małżonkowi pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą (kod tytułu 1500),
  • obywatelowi polskiemu wykonującemu pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium RP jeżeli podmiot nie posiada w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstw (kod tytułu 1610),
  • osobie sprawującej opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegającej dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innych tytułów (kod tytułu 1700),
  • studentowi, uczestnikowi studiów doktoranckich lub osobie odbywającej staż adaptacyjny, podlegającemu dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym (kod tytułu 1810),
  • alumnowi seminarium duchownego, nowicjuszowi, postulantowi, junioryście przed ukończeniem 25 roku życia objętemu dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym (kod tytułu 1040),
  • osobie kontynuującej ubezpieczenia emerytalne i rentowe (kod tytułu 1900), jeżeli w ostatnio złożonej deklaracji wykazana została podstawa wymiaru składek w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub wyższej.

Z uwagi na to, iż prawo do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych z art. 7 lub 10 ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono składki w terminie i w pełnej wysokości, osoby te tracą prawo do zwolnienia z obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, za który nie opłaciły należnej składki w terminie i w pełnej wysokości. Po uzyskaniu zgody na przywrócenie do ubezpieczenia dobrowolnego, dokonaniu wpłaty w terminie oraz złożeniu deklaracji rozliczeniowej za kolejny miesiąc, osoby te uzyskują ponownie prawo do zwolnienia z obowiązku składania deklaracji za następne miesiące.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS
 
Składanie deklaracji ZUSowskich – kontakt.
 

Ten post ma jeden komentarz

 1. Renomowana kancelaria podatkowa pragnie przedstawić swoje usługi. To oferta, jaka zaciekawi wszystkich, którzy pragną odprowadzać jak najkorzystniejsze podatki bądź posiadać perfekcyjnie przygotowane księgi handlowe Łódź. Doświadczeni księgowi mogą zajmować się nawet złożonymi przypadkami, a ceny usług uzgadniane są w sposób indywidualny.

  Prowadzenie przedsiębiorstwa to współcześnie wcale nie taka łatwa sprawa jak niektórym mogłoby się wydawać. Trzeba na co dzień nie tylko zajmować się wytwarzaniem określonych towarów albo świadczeniem jakichś usług, odnajdywaniem następnych rynków zbytu bądź opracowywaniem strategii marketingowych, lecz również tracić sporo cennego czasu i energii na robotę biurową.

  Dziś istnieje niezwykle skomplikowane ustawodawstwo, a poprawne przygotowywanie ksiąg czy sprawozdań może przerastać możliwości niejednego przedsiębiorstwa. To logiczne, że na rynku postały profesjonalne usługi księgowe Łódź. Najzwyczajniej w świecie wielu przedsiębiorców woli zajmować się tym, co umie najlepiej, a księgi przychodów i rozchodów czy pisanie sprawozdań zostawić zawodowcom. Wynajęcie doświadczonego księgowego oczywiście wiąże się z określonymi wydatkami jednakże inwestycja w solidne usługi księgowe Łódź zwykle szybko się zwraca. To nie tylko zaoszczędzenie czasu i pewność, że wszystko w dokumentach i arkuszach danych będzie jak należy, lecz częstokroć także oszczędności finansowe. Doświadczeni księgowi wyśmienicie orientują się w przepisach podatkowych i mogą opracować lepsze rozwiązania. Zatem tego typu usługi to we współczesnych realiach coś dużo więcej aniżeli wyłącznie wygoda, ale wręcz konieczna potrzeba.

Close Menu
Zamknij panel