Izba Skarbowa w Łodzi upoważniona do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Od 1 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Łodzi jest upoważniona do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

Dotychczas wydawaniem interpretacji podatkowych w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych zajmują się cztery izby skarbowe: w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. Od 1 kwietnia 2011 r. dołączyła do nich piąta – Izba Skarbowa w Łodzi.

Obsługa podatkowa – kontakt.

Taką zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 58, poz. 298).

Izba Skarbowa w Łodzi będzie zajmować się wydawaniem interpretacji indywidualnych dla podatników, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim.

W związku z powyższym dokonano również zmian w zakresie terytorialnego zasięgu działania izb skarbowych w Katowicach, Poznaniu i Warszawie. I tak:

– Izba Skarbowa w Katowicach będzie właściwa do wydania interpretacji w województwie: małopolskim, podkarpackim lub śląskim;

– Izba Skarbowa w Poznaniu będzie właściwa do wydania interpretacji w województwie: dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim;

– Izba Skarbowa w Warszawie będzie właściwa do wydania interpretacji w województwie mazowieckim.

Także od 1 kwietnia 2011 r., z uwagi na zmiany zawarte w rozporządzeniu, obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji podatkowej ORD-IN oraz załącznika ORD-IN/A. Zmiany określa rozporządzenie z dnia 1 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. nr 58, poz. 299).

Ten post ma jeden komentarz

 1. Zajefajne biuro rachunkowe Łódź

  Nasze biuro rachunkowe 2×2 to profesjonalna i rzetelna firma z długoletnim stażem i doświadczeniem. Oferujemy Państwu również usługi na próbę. Klienci mogą korzystać z naszych usług całkowicie bezpłatnie przez cały miesiąc, a następnie mają możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów.

  Do naszych zadań należy prowadzenie ksiąg handlowych oraz ksiąg przychodów i rozchodów. Składamy deklaracje podatkowe, zajmujemy się sporządzaniem list płac, deklaracji oraz naliczaniem składek. Reprezentujemy klientów przed Urzędem Skarbowym oraz wyprowadzamy zaszłości w podatkach i dokumentach.

  Zakres świadczonych usług obejmuje również pomoc przy założeniu, rejestracji firmy i uzyskaniu zwrotu podatku VAT za materiały budowlane. Wykonujemy dokładne analizy ekonomiczne. Oferujemy osobisty dojazd do klienta i odbiór dokumentów.

  Księgi rachunkowe prowadzimy na podstawie dowodów księgowych. Ujmują one zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które razem tworzą dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze oraz zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników pasywów i aktywów.

  Zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z naszych usług.