Centrum Informacji o Euro w Łodzi – nowa inicjatywa NBP

W piątek, 10 lutego 2012 roku, odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Informacji o Euro Narodowego Banku Polskiego (CIE NBP) przy Oddziale Okręgowym NBP w Łodzi. Centrum będzie pełnić rolę informacyjną i edukacyjną dla społeczności łódzkiej. Dzięki niemu będzie można poznać różne aspekty funkcjonowania euro i Europejskiego Systemu Banków Centralnych, do którego należy Narodowy Bank Polski.

Dzięki spotkaniom, wykładom, prezentacjom, konkursom i wystawom organizowanym przez Centrum Informacji o Euro zainteresowane osoby będą mogły pogłębiać wiedzę o polityce monetarnej w strefie euro, a także dowiedzieć się o warunkach i perspektywach przyjęcia przez Polskę wspólnej europejskiej waluty. Centrum zaoferuje bezpłatne publikacje na temat waluty euro oraz Unii Gospodarczej i Walutowej: broszury informacyjne, publikacje i materiały multimedialne. Konsultanci CIE NBP odpowiadać będą na pytania osobiście oraz drogą mailową. Działania Centrum skierowane będą głównie do młodzieży szkolnej i studentów, choć pozostanie ono ośrodkiem otwartym, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Ośrodek planuje nawiązać współpracę z instytucjami i podmiotami, których działania dotyczą problematyki integracji europejskiej.

Łódzkie Centrum to projekt pilotażowy. Narodowy Bank Polski nie wyklucza możliwości otwarcia w przyszłości analogicznych ośrodków przy innych oddziałach okręgowych NBP.

Uroczystość z udziałem przedstawicieli władz NBP oraz zaproszonych gości rozpoczyna się w piątek 10 lutego o godz. 14:00 w Oddziale Okręgowym NBP w Łodzi (Aleja T. Kościuszki 14). Dziennikarzy zainteresowanych dodatkowymi informacjami zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym NBP (press@nbp.pl; tel. 22 653 20 12).

Centrum Informacji o Euro NBP
Aleja T. Kościuszki 14; 90-950 Łódź
godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek
godz. 10.00 – 17.00