Archiwum wpisów na temat: ‘VIES’

System VIES weryfikacja numerów rejestracyjnych vat

Autor: Usługi księgowe łódź
Tutaj możesz sprawdzić unijny numer VAT kontrahenta System VIES
 
VIES – System Wymiany Informacji o Podatku VAT (ang. VAT Information Exchange System)Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową na której można sprawdzić poprawność numerów rejestracyjnych VAT należących do podmiotów zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadami systemu VAT funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej, wewnątrzunijne dostawy towarów dokonywane między państwami członkowskimi UE, są zwolnione z VAT w kraju dostawcy (obowiązek zapłaty VAT ciąży na odbiorcy towaru w drugim państwie członkowskim). Każdy podmiot dokonujący tego typu dostawy ma obowiązek weryfikacji czy odbiorca towaru posiada ważny numer rejestracyjny VAT w tym państwie. 
 

Czytaj więcej o systemie VIES …

System VIES

Autor: Usługi księgowe łódź

System Wymiany Informacji o VAT – VAT Information Exchange System (w skrócie VIES) jest to system informatyczny pozwalający na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. System ten składa się z krajowych baz danych połączonych we wspólną sieć Wspólnoty Europejskiej.

Czytaj więcej o systemie wymiany informacji o VAT …