Archiwum wpisów na temat: ‘Odsetki za zwłokę’

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 2012

Autor: Usługi księgowe łódź

Tabela odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w roku 2012.

Czytaj więcej o odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych 2012 …

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 2011

Autor: Usługi księgowe łódź

Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych za rok 2011.

Czytaj więcej o tabeli stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych za rok 2011 …

Odsetki budżetowe, odsetki od zaległości budżetowych nazywane również odsetkami podatkowymi lub odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych – odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych z tytułu ich nieterminowych wpłat. Stawki odsetek budżetowych ustalane i ogłaszane są przez Ministra Finansów w Monitorze Polskim. Stanowią 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Odsetki budżetowe zaliczane są w rachunkowości finansowej do kosztów finansowych. Nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Czytaj więcej o odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych 2008-2010 …

Odestki za zwłokę od zaległości podatkowych 2000-2007 

Czytaj więcej o odestkach za zwłokę od zaległości podatkowych 2000-2007 …

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 1989-1999

Czytaj więcej o odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych 1989-1999 …