Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego spadkobierców. Darowizna to rodzaj umowy, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy.

Zwolnienie z podatku dla spadkobierców przedsiębiorstwa

Zwolnienie z podatku spadkobierców przedsiebiorstwa25 listopada 2018 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego. Nowe zwolnienie od spadków i darowizn obejmie m.in. spadkobierców przedsiębiorstwa osoby fizycznej spoza kręgu najbliższych osób.

(więcej…)

Czytaj dalej Zwolnienie z podatku dla spadkobierców przedsiębiorstwa