Podatek dochodowy – obowiązkowe świadczenie pieniężne osoby fizycznej lub osoby prawnej na rzecz państwa, zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Podstawą opodatkowania jest dochód.

Raj podatkowy

Raj podatkowy kancelaria podatkowa ŁódźRaj podatkowy – termin używany w odniesieniu do państw, w których przepisy podatkowe są wyjątkowo łagodne dla obcokrajowców i kapitału zagranicznego. Raje podatkowe są wykorzystywane przez bogatych przedsiębiorców oraz ich firmy, do transferowania zysków i unikania płacenia podatków w krajach macierzystych, co jest zgodne z obowiązującym prawem.

(więcej…)

Czytaj dalej Raj podatkowy

Raje podatkowe

Raj podatkowy prowadzenie księgowości ŁódźTransakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową powodują obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji.
 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 grudnia 2000 r.
w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

(Dz. U. z dnia 21 grudnia 2000 r.)

Na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958 i Nr 103, poz. 1100) oraz art. 25a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816 i Nr 104, poz. 1104) zarządza się, co następuje:

(więcej…)

Czytaj dalej Raje podatkowe