(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Cło to opłata nakładana przez państwo na towary w związku z ich wywozem i przywozem przez granice celne państwa, a także ich tranzytem przez jego obszar celny. Akcyza to podatek pośredni nakładany na niektóre wyroby konsumpcyjne.

Zmiana ustawy – Prawo celne weszła w życie 20 sierpnia 2016 r.

Prawo celneMinisterstwo Finansów uprzejmie informuje, że w dniu 20 sierpnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1228).

Zasadniczym celem powołanej ustawy jest dokonanie w polskim porządku prawnym zmian służących stosowaniu unijnego kodeksu celnego oraz przepisów wykonujących jego przepisy.

(więcej…)

Czytaj dalej

Klasyfikacja samochodów osobowych podlegających podatkowi akcyzowemu

Samochód osobowy podatek akcyzowyW rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym o uznaniu danego pojazdu za samochód osobowy decyduje klasyfikacja taryfowa pojazdu do pozycji 8703 Nomenklatury Scalonej. Zatem dla celów poboru akcyzy od samochodów istotna jest tylko i wyłącznie klasyfikacja dokonywana w oparciu o Nomenklaturę Scaloną. W związku z powyższym bez znaczenia są adnotacje dokonane w dowodzie rejestracyjnym, gdyż wpis taki wynika z klasyfikacji pojazdu dokonanej w oparciu o inne przepisy w szczególności o przepisy ruchu drogowego.

(więcej…)

Czytaj dalej
Close Menu
Zamknij panel