Urząd Miasta Łodzi – opłata skarbowa

Przedmiot opłaty skarbowej:

Opłacie skarbowej podlega:

  1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
    • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
    • wydanie zaświadczenia na wniosek
    • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
  2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

(więcej…)

Czytaj dalejUrząd Miasta Łodzi – opłata skarbowa