PKD – Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli i artykułów użytku osobistego i domowego

  PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli i artykułów użytku osobistego i domowego ZASTĄPIONA PKD 2007  SEKCJA G GRUPA…

Czytaj dalej PKD – Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli i artykułów użytku osobistego i domowego

PKD – Sekcja J – Pośrednictwo finansowe

PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja J - Pośrednictwo finansowe ZASTĄPIONA PKD 2007 SEKCJA J GRUPA KLASA PODKLASA POŚREDNICTWO FINANSOWE         POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ…

Czytaj dalej PKD – Sekcja J – Pośrednictwo finansowe

PKD – Sekcja K – Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

  PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja K - Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ZASTĄPIONA PKD 2007 SEKCJA K GRUPA KLASA PODKLASA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI,…

Czytaj dalej PKD – Sekcja K – Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

PKD – Sekcja L – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne

  PKD - Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja L - Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne ZASTĄPIONA PKD 2007  SEKCJA L GRUPA KLASA PODKLASA…

Czytaj dalej PKD – Sekcja L – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne