Stowarzyszenia

Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są w Polsce partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.

(więcej…)

Czytaj dalej Stowarzyszenia

Koncesje i zezwolenia

Niektóre rodzaje działalność gospodarczej wymagają od nas konieczność uzyskania koncesji lub zezwolenia. W takim przypadku nie będziemy mogli prowadzić naszej działalność bez uzyskania stosownej zgody.

(więcej…)

Czytaj dalej Koncesje i zezwolenia

Spółka formy prowadzenia

Spółka (łac. societas) rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, a mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej. Jako spółkę określa się wiele różnych instytucji prawa, mających ze sobą niewiele wspólnego poza nazwą. Spółki systematyzuje się najczęściej według gałęzi prawa, która je reguluje. W prawie polskim wyróżnia się:

(więcej…)

Czytaj dalej Spółka formy prowadzenia

Samozatrudnienie – praca na własny rachunek

Samozatrudnienie – sytuacja, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. W Polsce termin samozatrudnienie odnosi się typowo do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jednak status prawny samozatrudnionych może różnić się w zależności od kraju.

(więcej…)

Czytaj dalej Samozatrudnienie – praca na własny rachunek

NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej używają numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego.

(więcej…)

Czytaj dalej NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej