(42) 288 10 69, 288 10 60607 220 205, 605 690 600Łódź, Siewna 15, V piętro, pokój 512Pn-Pt: 08:18

Biuro rachunkowe Dłutów

Dłutów – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dłutów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa piotrkowskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Dłutów. Wieś położona jest przy drodze z Pabianic do Bełchatowa.

Wieś należała do kapituły krakowskiej, której zarząd nad licznymi wsiami w ziemi sieradzkiej znajdował się w pobliskich Pabianicach. Przed powstaniem parafii w Dłutowie wieś należała do parafii w Tuszynie. Po II rozbiorze Polski dobra kościelne zostały sekularyzowane przez Prusy. Później właścicielem majątku ziemskiego w Dłutowie został hrabia Wacław Gutakowski.

W 1827 r. w Dłutowie były 34 domy i 596 mieszkańców. W 1868 r. w Dłutowie (oprócz majątku ziemskiego) były 62 gospodarstwa na 230 morgach.

Pod koniec XIX w. w skład majątku ziemskiego Dłutów wchodziły folwarki: Dłutówek, Jadwigów, części Huty Dłutowskiej, osady młynarskie (Depcik, Molenda, Półtalarek i Lipienice albo Chahuła), także części przynależnych wsi: Erywangród, Leszczyny, Orszko, Mierzączka, Zofiówka, Łazisko i Czyżemia. Ogółem powierzchnia gruntów dworskich w tym czasie wynosiła 6343 morgi, w ramach tych gruntów 3 morgi wydzielone były na szkołę. W centrum zabudowy dłutowskiego majątku była gorzelnia, 10 budynków murowanych, dalej browar, tartak parowy, cegielnia, smolarnia produkująca (głównie z karp) smołę, terpentynę, dziegieć, pak i wodę do farbowania bawełny.

Dłutów jest siedzibą dekanatu dłutowskiego. Znajduje się w nim parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Trzech Króli. Pierwotny akt erekcyjny na budowę kościoła w Dłutowie wydany został 17 maja 1541 r. przez Piotra Gamrata, który jednocześnie był biskupem krakowskim i abp gnieźnieńskim. Ówczesny kościół posiadał tytuł Trzech Króli oraz św. Stanisława i św. Wojciecha. Był to kościół wybudowany z drewna modrzewiowego na planie krzyża. Kościół ten ze względu na stan techniczny trzeba było zamknąć w roku 1810. Msza Święta odprawiana była wówczas w stodole. Nowy kościół także drewniany wybudowany był staraniem proboszczów Aleksandra Wiśniewskiego i Wojciecha Głuchowskiego.

Budowę kościoła parafialnego (widoczny na zdjęciu) rozpoczęto 11 września 1948 r., zakończono w 1957 r. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał biskup Kazimierz Tomczak. Kościół jest trzynawowy. Reprezentuje zmodernizowany styl neoromański. Autorem projektu był arch. Stefan Derkowski z Łodzi. Konsekracji dokonał 30 czerwca 1957 r. biskup Karol Niemira.

Na cmentarzu znajduje się grób polskich lotników poległych we wrześniu 1939 r. w walce nad wsią Mierzączką Dużą. We wsi znajduje się modrzewiowy dwór (w ruinie). Dwór otacza park z pięcioma kilkusetletnimi dębami – pomnikami przyrody, z których najstarszy ma około siedmiuset lat (park jest niedostępny dla zwiedzających gdyż jest własnością prywatną). Wieś otoczona jest przez rozległe lasy.

We wschodniej części wsi znajdują się hodowlane stawy rybne i zabytkowa gorzelnia (w złym stanie). Wójtowie Gminy Dłutów w III RP to: Czesław Dzierżawski, Barbara Szymańska, Grażyna Teresa Maślanka-Olczyk (obecnie urzędująca). W polityce lokalnej dochodziło do częstych spięć, rozwiązywanych niekiedy z wykorzystaniem prokuratury i sądów karnych.

W ostatnim piętnastoleciu, mimo częstych sporów społeczności lokalnej, we wsi Dłutów poczyniono liczne inwestycje infrastrukturalne. Najważniejsze z nich to oczyszczalnia ścieków i gruntowna rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej. Wykonano też ulepszanie nawierzchni dróg lokalnych, ocieplenie Gminnego Ośrodka Kultury i położono chodniki wzdłuż głównych dróg. Zmieniona została również siedziba Urzędu Gminy (znajduje się on w miejscu starego ośrodka zdrowia który został gruntownie odrestaurowany). Poprawił się stan kanalizacji. Na północ od Dłutowa, w stronę wsi Budy Dłutowskie, znajduje się niewielka elektrownia wiatrowa, składająca się z dwóch wiatraków. Dzięki prowadzonym inwestycjom Dłutów kilkakrotnie plasował się w czołówce najaktywniejszych samorządów polskich. W gminie istnieje i działa parafialna orkiestra dęta której historia sięga kilkudziesięciu lat wstecz i jest ona jedynym przejawem kulturalnego zrywu w tej małej miejscowości. Wszyscy grający w niej muzycy amatorzy są mieszkańcami gminy Dłutów i bezinteresownie starają się uświetniać uroczystości gminne i parafialne, orkiestra liczy 17 osób. Głównym sponsorem orkiestry jest tutejszy proboszcz ks. Wiesław Koper.

Od roku 2006 funkcjonuje chlewnia, zbudowana wbrew licznym protestom lokalnej społeczności. Wielu mieszkańców uważa, że jej obecność w bliskim sąsiedztwie zamieszkanych terenów znacznie szkodzi walorom przyrodniczym okolicy. Miejscowość położona jest nad rzeczką Jesionką. Ciek ten stanowi dopływ rzeki Grabii (zlewnia Warty).

Dodaj komentarz

Close Menu
Zamknij panel