Złomowanie

Autor: Usługi księgowe łódź

Złomowanie to uznawanie za nienadające się do dalszego użytkowania środków technicznych zużytych lub uszkodzonych, sklasyfikowanych jako nie nadające się do naprawy lub remontu, ale także przestarzałych technicznie lub zbędnych. Złomowanie polega na:

  • wycofaniu z użytkowania,
  • zdemontowaniu, rozebraniu na części,
  • wykorzystaniu elementów nadających się do dalszego użytkowania,
  • zutylizowaniu pozostałych elementów.

Likwidacja srodków trwałych -kontakt.

W oficjalnej terminologii rachunkowości jest to likwidacja środka trwałego. Formalnej likwidacji podlegają też środki trwałe zaginione. Ze względu na skutki finansowe oraz wpływ na środowisko sposób złomowania regulują zwykle przepisy prawa. Ze względu na złożoność techniczną zadania, złomowaniem pewnych rodzajów środków technicznych zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, np. stocznia złomowa.

Przykładowo: jedyną możliwością legalnego pozbycia się starego samochodu jest oddanie go do punktu kasacyjnego. Zaświadczenie jest podstawą do wyrejestrowania pojazdu – a w konsekwencji zniesienia obowiązku wnoszenia opłat związanych z użytkowaniem.

Złomowanie jako jeden z etapów przygotowania metalowych części pojazdów do dalszego wykorzystania nie może być utożsamiany z całościowym procesem recyklingu składajacego się z innych etapów przygotowania materiałów metalowych do ponownej przeróbki.

Etapy recyklingu mat. metalowych:

  • pozyskanie metalowych elementów pojazdu
  • wstępne oczyszczenie i separacja materiałów nie nadających się do ponownego wykorzysania (np. usunięcie powłok lakierniczych, powłok Nr,NmR,EmC)
  • segregacja elementów metalowych z względu na rodzaj metalu oraz stopień zużycia
  • przetworzenie elementu metalowego na surowiec do produkcji nowego elementu
  • wytworzenie produktu z przetworzonego materiału i wprowadzenie do użytku (produkt porecyklingowy)

Po przejściu wszystkich wymienionych etapów można uznać materiał za poddany całościowemu procesowi recyklingu.

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.