Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona – od 1 marca 2010 r. – waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent.

Obok emerytur i rent wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji podlegać będą także świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (między innymi renty inwalidów wojennych i wojskowych). Świadczenia te do końca 2006 r. wypłacane były z FUS i podlegały refundacji z dotacji celowej budżetu państwa. Od 2007 r. świadczenia te finansowane są z odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa.

Obsługa kadrowo – płacowa firm – kontakt.

Kto otrzyma podwyżkę?

Szacuje się, że w wyniku waloryzacji podwyższone zostaną emerytury i renty, które wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pobierane przez około 7,7 mln emerytów i rencistów (bez osób pobierających renty socjalne), w tym około 0,2 mln osób otrzymujących emeryturę bądź rentę z FUS łącznie ze świadczeniem rolniczym.

Na czym polegać będzie podwyżka?

Waloryzacja świadczeń dokonana będzie poprzez pomnożenie kwoty emerytury i renty przez wskaźnik waloryzacji. Zgodnie z komunikatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2010 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. wynosi 104,62%.

Przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji podwyższona zostanie również podstawa wymiaru waloryzowanych świadczeń.

Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin podwyżka rent inwalidów wojennych i wojskowych będzie polegać na przemnożeniu podstawy wymiaru przez wskaźnik waloryzacji 104,62%, a następnie na obliczeniu kwoty świadczenia według odpowiednich stawek, właściwych dla danego rodzaju renty.

Nowe wysokości świadczeń najniższych

Od 1 marca 2010 r. zostaną również ustalone nowe wysokości świadczeń najniższych. Podwyższenie ich nastąpi poprzez pomnożenie obowiązujących kwot przez wskaźnik waloryzacji – 104,62%.

W związku z tym od 1 marca 2010 r. kwoty świadczeń najniższych wzrosną:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna o 31,19 zł, z 675,10 zł do 706,29 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy o 23,99 zł, z 519,30 zł do 543,29 zł.

Kwoty najniższych rent przysługujących na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowią 120% kwot świadczeń najniższych, o których mowa wyżej i wzrosną:

 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa o 37,43 zł, z 810,12 zł do 847,55 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową o 28,79 zł, z 623,16 zł do 651,95 zł.

Nowe wysokości dodatków

Jednocześnie z podwyżką emerytur i rent od 1 marca nastąpi waloryzacja wskaźnikiem 104,62% dodatków pielęgnacyjnych, dodatków dla sierot zupełnych, dodatków kombatanckich, dodatków kompensacyjnych, dodatków za tajne nauczanie, świadczeń pieniężnych dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, świadczeń pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, świadczeń w wysokości dodatku kombatanckiego, a także świadczeń pieniężnych przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Wysokości tych dodatków i świadczeń po waloryzacji będą wynosiły:

Dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie 181,10 zł
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji 271,65 zł
Dodatek dla sieroty zupełnej 340,39 zł
Dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego 181,10 zł
Dodatek kompensacyjny 27,17 zł
Świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 9,08 zł do 181,10 zł
. Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 9,08 zł do 181,10 zł
. Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych 593,28 zł

O ile wzrośnie przeciętne świadczenie wypłacane przez ZUS?

Szacuje się, że w efekcie waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków pielęgnacyjnych i dla sierot zupełnych przeciętne świadczenie emeryta/rencisty (któremu świadczenie wypłaca ZUS) wzrośnie o około 70 zł, przy czym:

 • przeciętna emerytura wzrośnie o około 75 zł,
 • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy wzrośnie o około 55 zł,
 • przeciętna renta rodzinna wzrośnie o około 64 zł.

Ile będzie wynosiła przeciętna emerytura/renta wypłacana przez ZUS?

Szacuje się, że po waloryzacji, w marcu 2010 r. przeciętna emerytura/renta wypłacana przez ZUS wyniesie około 1 588 zł (łącznie z kwotą okresowej emerytury kapitałowej), przy czym:

 • emerytura – około 1 698 zł,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy – około 1 265 zł,
 • renta rodzinna – około 1 474 zł.

Od jakiej kwoty bazowej będą przyznawane emerytury i renty od 1 marca 2010r.?

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym.

Od 1 marca 2010 r. wysokość kwoty bazowej wynosić będzie 2 716,71 zł.

Szacunkowy miesięczny skutek finansowy waloryzacji

Szacuje się, że miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (bez rent socjalnych) wyniesie około 516 mln zł (w tym szacunkowy miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniesie około 510 mln zł), natomiast łączny miesięczny skutek waloryzacji z uwzględnieniem waloryzacji wszystkich dodatków oszacowano na około 535 mln zł.

Na zasadach analogicznych jak emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzowane zostaną również emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Szacunkowy miesięczny skutek waloryzacji wymienionych wyżej świadczeń wyniesie około 12,7 mln zł.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , , , , , , ,

Jeden komentarz do “Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez ZUS od 1 marca 2010 r.”

 1. Krym komentuje:

  Kancelaria rachunkowe świadczy kompleksową obsługę rachunkowo-księgową firm. Obsługujemy podobnie jak małe, jednoosobowe firmy podczas gdy dodatkowo spółki kapitałowe. Nasze usługi dopasowane są aż do indywidualnych potrzeb Klienta, w związki od momentu profilu działalności danej firmy. Zapewniamy rzetelną obsługę księgowo-podatkową naszych klientów, doradce podatkowego bo posiadamy bogate doradca podatkowy łódź, biuro rachunkowe łódź eksperyment zdobyte w toku współpracy z różnorodnymi podmiotami gospodarczymi. Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia profesjonalnie dobrana załoga pracownicza, korzystająca spośród potencjał jakie stwarza firma ? stałego dostępu aż do najnowszych publikacji zaś specjalistycznych serwisów informacyjnych. Przez wzgląd doświadczeniu możemy Państwu zaoferować wszelką pomoc pod ręką prowadzeniu działalności gospodarczej. Prowadzimy kompleksową obsługę firm będących na ryczałcie, książce przychodów i rozchodów, pełnej księgowości, doradztwo. Jesteśmy elastyczni, tedy podchodzimy do każdego klienta indywidualnie obsługując go w procedura w najwyższym stopniu gwoli niego wygodny, odbieramy dokumenty we wskazanym z wykorzystaniem klienta miejscu zaś czasie. Wiemy, jak grunt jest obronność dokumentów naszych klientów, doradca podatkowy łódź, biuro rachunkowe łódź ergo nasze biuro księgowe znajduje się na terenie monitorowanym oraz pilnowanym za pośrednictwem agencje ochrony 24 godziny na dobę. Korzystamy z niezawodnych systemów komputerowych, transmisji danych oraz najlepszych programów, by nasze usługi i doradcy podatkowi ówczesny najwyższej jakości oraz wykonywane uprzedni na okres.

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.