System VIES weryfikacja numerów rejestracyjnych vat

Autor: Usługi księgowe łódź
Tutaj możesz sprawdzić unijny numer VAT kontrahenta System VIES
 
VIES – System Wymiany Informacji o Podatku VAT (ang. VAT Information Exchange System)Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową na której można sprawdzić poprawność numerów rejestracyjnych VAT należących do podmiotów zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadami systemu VAT funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej, wewnątrzunijne dostawy towarów dokonywane między państwami członkowskimi UE, są zwolnione z VAT w kraju dostawcy (obowiązek zapłaty VAT ciąży na odbiorcy towaru w drugim państwie członkowskim). Każdy podmiot dokonujący tego typu dostawy ma obowiązek weryfikacji czy odbiorca towaru posiada ważny numer rejestracyjny VAT w tym państwie. 
 

Formaty numerów VAT 

Państwo Kod Numer VAT Liczba
znaków

Uwagi

Austria AT U12345678 9 Pierwszy znak to zawsze U
Belgia BE 123456789
0123456789
9
lub 10
tylko cyfry
(od 1 stycznia 2008 r. ważny będzie tylko nowy 10-cyfrowy format numeru VAT)
Cypr CY 12345678X 9 Litera na ostatniej pozycjj
Czechy CZ 12345678
lub123456789
lub1234567890
8,
9
lub 10
tylko cyfry
Dania DK 12345678 8 tylko cyfry
Estonia EE 123456789 9 tylko cyfry
Finlandia FI 12345678 8 tylko cyfry
Francja FR 12345678901 1 Na pierwszym i drugim miejscu może również wystąpić litera (za wyjątkiem I oraz O)
Grecja EL 123456789 9 tylko cyfry
Hiszpania ES X12345678
lub12345678X
lubX1234567X
9 Na pierwszym lub ostatnim miejscu występuje litera
Holandia NL 123456789B12 12 Końcówka składa się z litery B i dwóch cyfr
Irlandia IE 1234567X
lub1X23456X
8 Litera na ostatnim miejscu. Na drugim może być litera, cyfra lub znak + lub*
Litwa LT 123456789
lub123456789012
9
lub 12
tylko cyfry
Luksemburg LU 12345678 8 tylko cyfry
Łotwa LV 12345678901 11 tylko cyfry
Malta MT 12345678 8 tylko cyfry
Niemcy* DE 123456789 9 tylko cyfry
Polska PL 1234567890 10 tylko cyfry
Portugalia PT 123456789 9 tylko cyfry
Słowacja SK 123456789
lub1234567890
9
lub 10
tylko cyfry
Słowenia SI 12345678 8 tylko cyfry
Szwecja SE 123456789012 12 tylko cyfry
Węgry HU 12345678 8 tylko cyfry
Wielka Brytania GB 123456789
lub123456789012
lubGD123 lubHA123
5,
9
lub 12
Numer pięcioznakowy zawierający litery GD oznacza podmiot rządowy, litery HA podmiot służby zdrowia
Włochy IT 12345678901 11 tylko cyfry
* Niemcy są szczególnym przypadkiem, gdyż podmioty posiadają tam dwa numery VAT: jeden dla celów wewnętrznych, drugi dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. Format tego drugiego podany jest w tabeli, natomiast ten dla potrzeb krajowych składa się z 10 lub 11 cyfr o różnej strukturze, w zależności od landu

Podobne wpisy księgowe

Tagi księgowe: , ,

Skomentuj wpis

Musisz się zalogować aby skomentować.