Wpisy dla tagu księgowego ‘zwrot VAT za materiały budowlane’

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Autor: Usługi księgowe łódź

Rozliczamy zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Dokumenty odbieramy z dowolnego miejsca drogą pocztową i w ten sam sposób odsyłamy – kontakt.

Wykaz prac wchodzących w skład remontu

Budynek mieszkalny

  • Remont lub modernizacja przyłączy, elementów przyłączy budynku lub wykonanie nowych przyłączy, obejmujące:1.1. przyłącza wodociągowe, hydrofornie,
    1.2. przyłącza kanalizacyjne, bezodpływowe zbiorniki ścieków, urządzenia do oczyszczania ścieków,
    1.3. przyłącza sieci cieplnej, węzły cieplne, kotłownie,
    1.4. przyłącza do linii elektrycznej.

Czytaj więcej o zwrocie podatku VATu za materiały budowlane …

Podobne wpisy księgowe