Wpisy dla tagu księgowego ‘złożenie rachunku zysków i strat’

Rachunek cyklu życia produktu

Autor: Usługi księgowe łódź

Cykl życia produktu jest znany od dawna w marketingu. Jest on głównie definiowany jako proces, w który produkt nabywa zdolność do zaspokajania potrzeb klienta oraz postępującej z czasem utraty tej zdolności. Definiowany jest on również jako proces, w którym przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z opracowaniem, wprowadzeniem oraz innowacji danego produktu i z biegiem czasu, koszty podtrzymania obecności produktu na rynku.

Czytaj więcej o rachunku cyklu życia produktu …