Wpisy dla tagu księgowego ‘zgłoszenie płatnika składek’

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Autor: Usługi księgowe łódź

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Czytaj więcej o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej …

Podobne wpisy księgowe