Wpisy dla tagu księgowego ‘zasiłki chorobowe’

Prawie 50 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych w I kwartale 2014 roku. W okresie od stycznia do marca 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 172 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W wyniku kontroli wydanych zostało ponad 14 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych.

Czytaj wiecej o kontroli zwolnień lekarskich …

Podobne wpisy księgowe

Lekarze orzecznicy ZUS, w 2012 roku, wydali ponad 50 tys. decyzji wstrzymujących wypłaty zasiłków chorobowych oraz w wielu przypadkach obniżyli wypłatę świadczeń. Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń wyniosła ponad 175 mln zł. To wynik corocznej kontroli, która jest jednym z ustawowych obowiązków Zakładu.

Czytaj więcej o kontroli zwolnień lekarskich …

Podobne wpisy księgowe