Wpisy dla tagu księgowego ‘zamknięcie ksiąg rachunkowych’

Zasada wiernego obrazu

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasada wyższości treści nad formą (wiernego obrazu) – jedna z zasad rachunkowości zobowiązująca jednostki gospodarcze do wykazywania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią i rzeczywistością ekonomiczną tak, aby sprawozdanie finansowe zapewniało rzetelne i realistyczne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.

Do zasady wiernego obrazu odnosi się art. 7 ust. 2 ustawy o rachunkowości:
 

Czytaj więcej o zasadach wiernego obrazu …

Podobne wpisy księgowe

Księgi handlowe rachunkowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Czytaj więcej o księgach rachunkowych …

Podobne wpisy księgowe