Wpisy dla tagu księgowego ‘wydatki stanowiące koszty’

Wydatek

Autor: Usługi księgowe łódź

Wydatek, w ujęciu ekonomicznym, jest to każdy rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi w związku z regulowaniem różnych zobowiązań jednostki. Istnieje tu zasada, że nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt wiąże się z wydatkiem (niekoniecznie w tym samym czasie co powstanie kosztu).

Czytaj więcej o wydatku …

Podobne wpisy księgowe