Wpisy dla tagu księgowego ‘wstrzymanie wypłaty’

Emerytura dla kontynuujących zatrudnienie

Autor: Usługi księgowe łódź

Osoby, które chcą przejść na emeryturę, muszą pamiętać, że dla jej otrzymywania konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Jeżeli tego nie zrobią – świadczenie zostanie im przyznane, ale nie będzie wypłacone. Zasada ta dotyczy wszystkich osób zainteresowanych emeryturą, bez względu na wiek oraz wysokość osiąganego przychodu – wyjaśnia Ewa Bednarczyk, wicedyrektor Departamentu Rent Zagranicznych oraz Eliza Skowrońska z Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych.
Czytaj więcej o emeryturach dla kontynuujących zatrudnienie …