Wpisy dla tagu księgowego ‘wnioski kredytowe’

Raport NBP: W ostatnich miesiącach banki zaczęły przychylniej traktować wnioski kredytowe przedsiębiorców. Oczekują, że w III kwartale br. wzrośnie popyt na wszystkie rodzaje kredytów.

Narodowy Bank Polski opublikował 6 sierpnia cokwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. Omawia ona zmiany polityki kredytowej banków i popytu na kredyty w II kwartale 2012 r. oraz przewidywania banków na III kwartał. Badanie ankietowe przeprowadzono na przełomie czerwca i lipca wśród 29 banków, których łączny udział w portfelu należności od sektora wynosił 83 proc.

Czytaj więcej o malejącym odsetku banków zaostrzających politykę kredytową …

Podobne wpisy księgowe