Wpisy dla tagu księgowego ‘wartości niematerialne i prawne’

Wartości niematerialne i prawne

Autor: Usługi księgowe łódź

Wartości niematerialne i prawne – nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Czytaj więcej o wartościach niematerialnych i prawnych …

Podobne wpisy księgowe