Wpisy dla tagu księgowego ‘usługowe prowadzenie’

Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

Autor: Usługi księgowe łódź

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jest dowodem, pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych. Zasady prowadzenia księgi określone są rozporządzeniami Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie to wyszczególnia m. in. zakres obowiązków podatnika, dokumenty będące podstawą zapisów, terminy zawiadomienia fiskusa o prowadzeniu księgi.

Czytaj więcej o Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów …

Podobne wpisy księgowe

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Łódź

Autor: Usługi księgowe łódź

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,wyceny aktywów i pasywów
  • sporządzania sprawozdań finansowych,
  • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Czytaj więcej o usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych …

Podobne wpisy księgowe