Wpisy dla tagu księgowego ‘umowa rachunku bankowego’

Rachunek bankowy

Autor: Usługi księgowe łódź

Rachunek bankowy – zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto. Umowa rachunku bankowego ma charakter cywilnoprawny, zasady dotyczące jej zawierania regulują kodeks cywilny i prawo bankowe.

Czytaj więcej o rachunku bankowym …

Podobne wpisy księgowe