Wpisy dla tagu księgowego ‘umowa pozorna’

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w przeszłości zawarły dla pozoru umowę o pracę nakładczą muszą się liczyć z koniecznością zapłaty zaległych składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wbrew doniesieniom mediów nie ma tu mowy o stosowaniu prawa wstecz przez ZUS.

Czytaj więcej o finansowych skutkach zawierania pozornych umów o pracę nakładczą …

Podobne wpisy księgowe