Wpisy dla tagu księgowego ‘ubezpieczenie społeczne’

 

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności 2004 Sekcja L – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne ZASTĄPIONA PKD 2007 

SEKCJA L
GRUPA
KLASA
PODKLASA
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
       
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 
75.1
   
Administracja publiczna oraz polityka ekonomiczna i społeczna
   
75.11
75.11.Z
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
   
75.12
75.12.Z
Kierowanie w zakresie działalności społecznej
   
75.13
75.13.Z
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
   
75.14
75.14.Z
Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
 
75.2
   
Usługi na rzecz całego społeczeństwa
   
75.21
75.21.Z
Sprawy zagraniczne
   
75.22
75.22.Z
Obrona narodowa
   
75.23
75.23.Z
Wymiar sprawiedliwości
   
75.24
75.24.Z
Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
   
75.25
75.25.Z
Ochrona przeciwpożarowa
 
75.3
   
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
   
75.30
 
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne
     
75.30.A
     
75.30.B
Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Podobne wpisy księgowe