Wpisy dla tagu księgowego ‘tanie księgowanie’

Katedralna – osiedle administracyjne (jednostka pomocnicza gminy) w centrum Łodzi, dzielnicy Śródmieście. Na obszarze nieco ponad 3 km2 osiedle zamieszkuje ponad 45 tys. osób. Nazwa osiedla pochodzi od zlokalizowanej na jego obszarze archikatedry pw. św. Stanisława Kostki.

Czytaj więcej “Biuro rachunkowe Katedralna osiedle administracyjne w Łodzi” »

Podobne wpisy księgowe

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek Łódź

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, przedstawiają zdarzenia w sposób systematyczny i chronologiczny. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie podmiotu gospodarczego i wyrażone są w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku jest głównym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Innymi aktami prawnymi regulującymi te zasady są MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

  • prowadzenie ksiąg handlowych
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych CIT
  • przygotowanie deklaracji podatkowych VAT

Czytaj więcej o prowadzeniu ksiąg handlowych spółek …

Podobne wpisy księgowe