Wpisy dla tagu księgowego ‘tania księgowość’

Wstępna analiza bilansu

Autor: Usługi księgowe łódź

Wstępna analiza bilansu przedsiębiorstwa obejmuje badanie dynamiki sumy bilansowej oraz ważniejszych pozycji aktywów i pasywów (analiza pozioma), a także badanie struktury aktywów (patrz aktywa) i pasywów (patrz: pasywa) oraz wewnętrznej struktury wybranych pozycji bilansowych (analiza pionowa).

Czytaj więcej o wstępnej analizie bilansu …

Podobne wpisy księgowe

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek Łódź

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych, przedstawiają zdarzenia w sposób systematyczny i chronologiczny. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w siedzibie podmiotu gospodarczego i wyrażone są w walucie polskiej. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku jest głównym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Innymi aktami prawnymi regulującymi te zasady są MSR- Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

  • prowadzenie ksiąg handlowych
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych CIT
  • przygotowanie deklaracji podatkowych VAT

Czytaj więcej o prowadzeniu ksiąg handlowych spółek …

Podobne wpisy księgowe