Wpisy dla tagu księgowego ‘system wymiany informacji o vat’

System VIES

Autor: Usługi księgowe łódź

System Wymiany Informacji o VAT – VAT Information Exchange System (w skrócie VIES) jest to system informatyczny pozwalający na automatyczną wymianę informacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, w zakresie transakcji dokonywanych wewnątrz Wspólnoty (nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów) oraz informacji o podatnikach VAT zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego. System ten składa się z krajowych baz danych połączonych we wspólną sieć Wspólnoty Europejskiej.

Czytaj więcej o systemie wymiany informacji o VAT …

Podobne wpisy księgowe