Wpisy dla tagu księgowego ‘sprawozdanie za korzystanie ze środowiska’

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Autor: Usługi księgowe łódź

Opłaty za korzystanie ze środowiska – zobowiązanie podatkowe ustalone na podstawie ustawy:

  • z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
  • z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zmianami
  • z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity, ze zmianami

Czytaj więcej o opłacie za korzystanie ze środowiska …

Podobne wpisy księgowe