Wpisy dla tagu księgowego ‘sprawdzenie kontrahenta unijnego’

System VIES weryfikacja numerów rejestracyjnych vat

Autor: Usługi księgowe łódź
Tutaj możesz sprawdzić unijny numer VAT kontrahenta System VIES
 
VIES – System Wymiany Informacji o Podatku VAT (ang. VAT Information Exchange System)Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową na której można sprawdzić poprawność numerów rejestracyjnych VAT należących do podmiotów zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadami systemu VAT funkcjonującymi w krajach Unii Europejskiej, wewnątrzunijne dostawy towarów dokonywane między państwami członkowskimi UE, są zwolnione z VAT w kraju dostawcy (obowiązek zapłaty VAT ciąży na odbiorcy towaru w drugim państwie członkowskim). Każdy podmiot dokonujący tego typu dostawy ma obowiązek weryfikacji czy odbiorca towaru posiada ważny numer rejestracyjny VAT w tym państwie. 
 

Czytaj więcej o systemie VIES …

Podobne wpisy księgowe