Wpisy dla tagu księgowego ‘spółki jawne’

Księgowość uproszczona

Autor: Usługi księgowe łódź

Księgowość uproszczona – księgowość prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Czytaj więcej o księgowości uproszczonej …

Podobne wpisy księgowe