Wpisy dla tagu księgowego ‘spawozdanie finansowe’

Zasada istotności

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasada istotności – zasada, według której wszystkie zdarzenia wpływające znacząco na działalność i sytuację finansową jednostki powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym. Jeśli natomiast ich waga jest nieznaczna, można je księgować w sposób uproszczony i pomijać w sprawozdaniu, o ile nie zniekształca to obrazu sytuacji majątkowo-finansowej danego podmiotu gospodarczego.

Czytaj więcej o zasadzie istotności …