Wpisy dla tagu księgowego ‘Służba Celna’

Nielegalny hazardSłużba Celna ostrzega, że czerpanie korzyści z nielegalnej działalności jest procederem, którego uczestnicy narażeni są nie tylko na konsekwencje karne i administracyjne, ale również na zetknięcie się z przestępcami, realizującymi swoje interesy w sposób bardzo bezwzględny.

Przykładem takich dotkliwych skutków uczestnictwa w nielegalnym procederze jest udostępnianie powierzchni pod automaty osobom urządzającym gry hazardowe wbrew prawu. Właściciele i wynajmujący muszą liczyć się nie tylko z karami pieniężnymi, ale narażeni są także na kontakt ze światem przestępczym.

Z informacji posiadanych przez Służbę Celną wynika, że tylko od stycznia tego roku w całej Polsce odnotowano ponad 40 przypadków czynów przestępczych w lokalach wynajmowanych dla organizacji nielegalnych gier na automatach. Dochodziło do kradzieży pieniędzy lub automatów, napadów, rozbojów, niebezpiecznych ataków na pracowników lokali a nawet podpaleń.

Czytaj więcej o konsekwencjach uczestnictwa w nielegalnym hazardzie …

Podobne wpisy księgowe

Walka z nielegalnym hazardem

Autor: Usługi księgowe łódź

Służba Celna konsekwentnie realizować będzie obowiązki, nałożone na nią przez „Ustawę o grach hazardowych” z 19 listopada 2009 roku. Działania podejmowane przez funkcjonariuszy celnych są legalne, zasadne, realizowane w ramach uprawnień udzielonych Służbie Celnej przez ustawodawcę.

Czytaj więcej o walce z nielegalnym hazardem …

Podobne wpisy księgowe

Zakres działania Służby Celnej

Autor: Usługi księgowe łódź

I. Informacje ogólne
Służba Celna jest jednolitą umundurowaną formacją, utworzoną w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej, w tym zgodności z prawem przywozu towarów na ten obszar oraz wywozu towarów z tego obszaru, a także wykonywania obowiązków określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od gier.

Czytaj więcej o zakresie działania Służby Celnej …

Podobne wpisy księgowe

Historia Służby Celnej

Autor: Usługi księgowe łódź

Pierwsze informacje o celnikach na ziemiach polskich pochodzą sprzed prawie tysiąca lat. Już król Bolesław Śmiały polecał swoim urzędnikom pobieranie ceł na rzece Bug. Pierwszym dokumentem mówiącym o systemie celnym w Polsce, była Bulla Gnieźnieńska , wydana w dniu 7 lipca 1136 r. W Bulli wymieniono liczne klasztory i opactwa pobierające daniny w komorach celnych.

Czytaj więcej o historii Służby Celnej …

Podobne wpisy księgowe