Wpisy dla tagu księgowego ‘składki na ubezpieczenia społeczne’

Płaca netto

Autor: Usługi księgowe łódź

Płaca netto to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi „do ręki”, przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).

Czytaj więcej o płacy netto …

Podobne wpisy księgowe