Wpisy dla tagu księgowego ‘saldo zerowe’

Konto wynikowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Konto wynikowe – w rachunkowości rodzaj konta, służącego do ewidencji zmian pozabilansowych.

Cechą charakterystyczną kont wynikowych jest brak salda początkowego. Wynika to z faktu, że konta wynikowe po przeniesieniu salda na konto wyniku finansowego wykazują saldo zerowe na początku kolejnego okresu bilansowego.

Czytaj więcej o koncie wynikowym …

Podobne wpisy księgowe