Wpisy dla tagu księgowego ‘rynek pracy’

Raport o rynku pracy w I kw. 2016 r.

Autor: Usługi księgowe łódź

Praca biuro rachunkowe ŁódźAnalizy NBP: W I kwartale 2016 r. zaobserwowano kontynuację poprawy na rynku pracy – dynamiczny wzrost liczby osób pracujących, bezrobocie poniżej historycznego minimum i umiarkowany wzrost wynagrodzeń.

W I kw. 2016 r. dynamika liczby pracujących w badaniu BAEL co prawda obniżyła się (1,1% r/r, sa), spowodowane było to jednak korektą populacji BAEL. Spośród sektorów gospodarki liczba pracujących najsilniej rosła w przemyśle, choć ponownie to usługi były odpowiedzialne za większość wzrostu zatrudnienia. Jednocześnie wyraźne spadki odnotowały rolnictwo i sfera publiczna.

Czytaj więcej o rynku pracy w I kw. 2016 r. …

Podobne wpisy księgowe

Raport NBP: Bezrobocie w IV kw. 2012 r. nadal rosło, choć pozostało nieco niższe niż średnio w UE. Ubywało pracujących w przemyśle, przybywało w usługach. Raport szczególną uwagę poświęca czasowym umowom o pracę.

Czytaj więcej o polskim rynku pracy – podsumowanie IV kwartału 2012 …

Podobne wpisy księgowe

Kwartalny raport o rynku pracy

Autor: Usługi księgowe łódź

Analiza NBP: W II kwartale 2012 r. spadło zatrudnienie w przemyśle i rolnictwie, zmniejszyła się dynamika przyrostu liczby zatrudnionych w usługach. W dalszym ciągu rośnie aktywność zawodowa, ale ponad połowa osób wchodzących na rynek pracy trafiła do grupy bezrobotnych.

Czytaj więcej o kwartalnym raporcie o rynku pracy …

Podobne wpisy księgowe

Kolejna analiza sytuacji na polskim rynku pracy

Autor: Usługi księgowe łódź

Raport NBP: W I kwartale 2012 roku rosła liczba zatrudnionych w gospodarce, ale zarazem nieznacznie zwiększył się poziom bezrobocia – wynika z cokwartalnego opracowania Instytutu Ekonomicznego NBP.

Czytaj więcej o kolejnej analizie sytuacji na polskim rynku pracy …

Podobne wpisy księgowe

Więcej pracujących, ale także bezrobotnych

Autor: Usługi księgowe łódź

Raport NBP: Młodzi, którzy doświadczyli bezrobocia, po znalezieniu pracy otrzymują wynagrodzenie o 30 proc. niższe niż pozostali ich koledzy – wynika z kolejnego raportu NBP o rynku pracy.

Czytaj więcej o pracujących, ale także bezrobotnych …

Podobne wpisy księgowe