Wpisy dla tagu księgowego ‘różnice przejściowe dodatnie’

Różnice przejściowe dodatnie

Autor: Usługi księgowe łódź

Różnice przejściowe dodatnie – różnice, które powodują powstanie kwot do opodatkowania uwzględnianych w toku ustalania dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub pasywów zostanie zrealizowana lub rozliczona; są to zatem różnice podlegające opodatkowaniu w przyszłych okresach.

Czytaj więcej o różnicach przejściowych dodatnich …

Podobne wpisy księgowe