Wpisy dla tagu księgowego ‘różnice potrącalne’

Różnice przejściowe ujemne

Autor: Usługi księgowe łódź

Różnice przejściowe ujemne – to różnice, które powodują powstanie kwot podlegających odliczeniu podatkowemu w toku ustalania dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub pasywów zostanie zrealizowana lub rozliczona; są to zatem różnice potrącalne; nie są one kosztem uzyskania przychodu w bieżącym okresie w rozumieniu ustawy o CIT.

Czytaj więcej o różnicach przejściowych ujemnych …

Podobne wpisy księgowe