Wpisy dla tagu księgowego ‘Retkinia w obrębie Łodzi’

Biuro księgowe Retkinia w obrębie Łodzi

Autor: Usługi księgowe łódź

Istniejące jeszcze przed wojną silne związki gospodarcze osady z Łodzią spowodowały, iż z dniem 13 lutego 1946 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1945 r. o zmianie granic miasta Łodzi (Dz. U. z 1946 r. Nr 4, poz. 35) Retkinia została włączona w skład miasta.

Część mieszkaniowa znalazła się wówczas w dzielnicy Północ , zaś tereny zagospodarowane przeważnie rolniczo – w dzielnicy Południe. Granica dzielnic biegła bowiem wzdłuż torów kolejowych.

Czytaj więcej o biurze księgowym na Retkinii …

Podobne wpisy księgowe