Wpisy dla tagu księgowego ‘rentowność jednostki’

Zasada wiernego obrazu

Autor: Usługi księgowe łódź

Zasada wyższości treści nad formą (wiernego obrazu) – jedna z zasad rachunkowości zobowiązująca jednostki gospodarcze do wykazywania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych zgodnie z ich treścią i rzeczywistością ekonomiczną tak, aby sprawozdanie finansowe zapewniało rzetelne i realistyczne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.

Do zasady wiernego obrazu odnosi się art. 7 ust. 2 ustawy o rachunkowości:
 

Czytaj więcej o zasadach wiernego obrazu …

Podobne wpisy księgowe