Wpisy dla tagu księgowego ‘Rada Ministrów’

Rząd za członkostwem Polski w AIIB

Autor: Usługi księgowe łódź

Członkostwo Polski w AIIBRada Ministrów na posiedzeniu 25 sierpnia br. wyraziła zgodę na podpisanie przez Polskę umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Jej ratyfikacja będzie formalnym warunkiem uzyskania przez Polskę członkostwa w tej nowotworzonej międzynarodowej instytucji finansowej. Członkostwo w AIIB wzmocni współpracę gospodarczą i polityczną Polski z Azją oraz stworzy nowe możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej o czlonkostwie Polski w AIIB …

Podobne wpisy księgowe

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2014 r. dochody budżetu wyniosą 276,5 mld zł, wydatki nie więcej niż 324,2 mld zł, a deficyt nie przekroczy 47,7 mld zł.

Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 248,0 mld zł, w tym: VAT – 115,7 mld zł, akcyza – 62,1 mld zł, CIT – 23,3 mld zł i PIT – 43,7 mld zł. Podatek od wydobycia niektórych kopalin zaplanowano w wysokości 2,0 mld zł. Dochody niepodatkowe mają wynieść 26,9 mld zł.

Czytaj więcej o przyjęciu wstepnego projektu budżetu na rok 2014 …

Podobne wpisy księgowe