Wpisy dla tagu księgowego ‘Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości’

Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Autor: Usługi księgowe łódź

Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (KMSR, ang. IASC – International Accounting Standards Commitee) – założony w 1973 r. przez 16 organizacji zawodowych z dziedziny rachunkowości z 9 krajów (Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Japonia, Meksyk, Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone).

1 kwietnia 2001 roku KMSR został zastąpiony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR, ang. IASB – International Accounting Standards Board). Publikowane odtąd standardy określa się jako Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (w skrócie MSSF).

Czytaj więcej o Komitecie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości …

Podobne wpisy księgowe