Wpisy dla tagu księgowego ‘rachunkowość funduszy inwestycyjnych’

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych

Autor: Usługi księgowe łódź

Rachunkowość funduszy inwestycyjnych – szczególna forma rachunkowości wykonywanej w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego.

Fundusz samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe. Zasady wyceny i rachunkowości fundusz spisuje w ‚polityce rachunkowości’, której najistotniejsze elementy prezentowane są w prospekcie informacyjnym każdego funduszu oraz w rocznym (i półrocznym) sprawozdaniu finansowym.

Czytaj więcej o rachunkowości funduszy inwestycyjnych …

Podobne wpisy księgowe