Wpisy dla tagu księgowego ‘przyjęcie stanów’

Konto bilansowe

Autor: Usługi księgowe łódź

Konto bilansowe służy do ewidencji zmian w stanie składników aktywów i pasywów ujętych w bilansie.

W związku z tym zadaniem tych kont jest:

przejęcie stanów początkowych z bilansu otwarcia (bilansu początkowego),
ujęcie zmian tych stanów spowodowanych zaistniałymi operacjami gospodar­czymi,
wykazanie stanów końcowych poszczególnych składników aktywów i pasywów celem prezentacji ich w bilansie zamknięcia (bilansie końcowym).

Czytaj więcej o koncie bilansowym …

Podobne wpisy księgowe