Wpisy dla tagu księgowego ‘prowadzenie księgowości stowarzyszeń’

Stowarzyszenia

Autor: Usługi księgowe łódź

Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. Specjalnymi odmianami stowarzyszeń, oddzielnie skodyfikowanymi i mającymi specjalne cele, są w Polsce partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe, cechy rzemieślnicze. Cechą wspólną wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.

Czytaj więcej o stowarzyszeniach …

Podobne wpisy księgowe